เที่ยวหาดทราย สายน้ำใส..ใส ที่ชายหาดติดดาว

Posted by - กันยายน 11, 2011

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2552 ที่ผ่านมา มีการจัดงานติดดาวสัญจร ครั้งที่ 3 “รวมใจพิทักษ์ รักษ์หาดติดดาว” ขึ้น ณ ลานดนตรีและลานวัฒนธรรม ชายหาดชลาทัศน์ แหลมสมิหลา จ.สงขลา โดยมีนายภิมุข สิมะโรจน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงาน สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการชายหาดติดดาว ให้เป็นที่รู้จักของนักเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมถึงรณรงค์ให้ประชาชน ผู้ประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ตระหนักและเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เอาใจใส่อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชายหาดให้ดียิ่งๆ ขึ้น

Read More